Rabu, 11 Jun 2008

IMPLIKASI KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR

Pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan di negara kita. Kegiatan ekonomi tersebut memberikan kesan terhadap alam sekitar. Kegiatan ekonomi yang tidaj diuruskan dengan baik boleh menyebabkan perubahan landskap , pencemaran dan kepupusan. Kesan ini boleh diatasi dengan langkah-langkah pemeliharaan dan pemulihan.